لوازم موبایل

ب
بازرگانی رضا شعبه صفا سنتر
فلکه برق جنب پاساژ شمس مرکز موبایل صفا سنتر پلاک ۴
07632233599
ف
فروشگاه تک مــــرکزی ( بانک باتری هرمزگان )
بندرعباس، برق - پاساژ رویال ، طبقه اول ، غرفه 228
07632230885
م
موبايل كامي
بندرعباس ،بلوارامام خمینی ،مجتمع رویال دو طبقه زيرزمين پلاك 17
076132230908
م
موبايل فرشيد
بندرعباس ، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری
07612239599
م
موبايل شكوه
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230902
م
موبايل اطمينان
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك 108
07612230920
ت
تلفن همراه هرمز
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو ، طبقه همكف پلاك101
07612239079
م
موبايل مركزي 2
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612230925
م
موبايل سهيل
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
م
موبايل مسعودي
بندرعباس ، بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238955
م
موبايل الوالو2
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612220600
م
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
م
موبایل تک حامد
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231567
م
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
م
موبايل مازيار
بندرعباس، بلوارامام خمینی ، مرکز موبایل مروارید
07612244509
م
موبايل آريان
بندرعباس،بلوارطالقانی فمجتمع ستاره جنوب، پلاک 66-3
07612234984
ت
تلفن همراه طـه
بندرعباس،میدان هفده شهریور ، مجتمع بازارمرکزی ، پلاک 51-FO
07612236125
م
موبايل نسيما
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230968
م
موبایل سوفی
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239069
م
موبايل تك محمد
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612239074
م
موبايل پژواك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612220191
م
موبايل آنتيك
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230915
م
موبايل سروش
بندرعباس،میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری پلاك 5 * تلفن همراه سروش
07612241034
م
موبايل يوسف
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612220612
م
موبايل ساحل
بندرعباس، خیابان امام موسی صدر جنوبی مجتمع تجاری شهرداری
07612249685
م
موبایل وحید
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612234984
م
موبایل مرکزی 3
بندرعباس،بلوار امام خمینی (ره) مجتمع تجاري رویال 2 طبقه همكف پلاك 123**تلفن همراه تك مركزي 3
07612230929
ت
تلفن همراه راستین
بندرعباس،غرب هنرستان شهیدرجایی کوچه دماوند هفت
07616662435
م
موبایل ناصر
بندرعباس،شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب
07612231580
ت
تلفن همراه خط رو خط
بندرعباس،بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب
07612235024
ت
تلفن همراه كلبه شارژ
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239065
ت
تلفن همراه متین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238995
م
موبایل ایران زمین
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612239076
م
موبایل مبصر 1
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612241794
آ
آرشام موبايل
بندرعباس،بلوارامام خمینی ، مجتمع رویال دو
07612238950
ف
فروش تلفن جهان ارتباط
بندرعباس،بلوارطالقانی بازار اوزیها
07612229075
م
موبايل آواي سروش
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازارمرکزی
07612236228
م
موبايل جزيره
بندرعباس، میدان شهدا مجتمع تجاری شهرداری طبقه همكف پلاك 6 ،تلفن همراه جزيره
07612242040
ت
تلفن همراه بابك
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی
07612237407
م
موبايل محمدي
بندرعباس، میدان هفده شهریور ، مجتمع تجاری بازارمرکزی طبقه همکف پلاک اف صفر147، موبایل محمدی
07612238665
ت
تلفن همراه حافظ
بندرعباس، میدان هفده شهریور مجتمع بازار مرکزی
07612236244
ت
تلفن همراه عظیم
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 126 ، تلفن همراه عظيم
07612230934
م
موبایل تک مرکزی
بندرعباس، بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 228 * تلفن همراه تك مركزي
07612230822
ت
تک مانی موبایل
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو طبقه همكف پلاك 201
07612230868
م
موبايل 9000
بندرعباس،بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال دو پلاك 107، تلفن همراه 9000
07612239000
ف
فرشاد موبايل
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07614616016
ت
تلفن همراه محمدپارسا2
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612230891
ت
تلفن همراه مه راد
بندرعباس، بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612236042
م
موبایل حسین وحسام
بندرعباس، گلشهرجنوبی ترمینال مسافربری
07616670648
م
موبايل سپاس
بندرعباس،بلوارامام خمینی، میدان هفده شهریور
07612234702
م
موبايل تاليا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
م
موبايل سارا
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238962
م
موبايل تايماز2
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو
07612238954
م
موبایل یاسر1
بندرعباس،بلوار امام خمینی مجتمع رویال دو پلاك 4 تلفن همراه ياسر1
07612222002
م
موبايل 0098
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع رویال دو
07612231073
م
موبايل جمال پور
بندرعباس، بلوارطالقانی مجتمع ستاره جنوب طبقه همكف پلاك79-2 ، تلفن همراه جمال پور
076132235210
م
موبايل حنان
بندرعباس، خیابان شهید عراقی زاده مجتمع دریای جنوب 3
07612231573
م
موبايل طـه
بندرعباس، بلوارامام خمینی مجتمع تجاري رویال 2طبقه اول پلاك 232
076132231229
م
موبايل سامح
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612230148
م
موبايل آلاء
بندرعباس، بلوارامام خمینی رویال دو
07612231035
ف
فروشگاه آدمیس
بندرعباس،میدان برق،پشت بانک سپه مرکزی،پاساژ آروین
07632226446
ق
قطعات موبایل احراری
بندرعباس،مجتمع تجاری رویال 2،طبقه ی زیرزمین،پلاک 9
07632230893
ب
بازرگانی رضا
بندرعباس،بین برق و بلوکی،مرکز موبایل سرو،طبقه ی اول،پلاک 56
07632233599
شهر رو تو دستت بگیر! دانلود بندرگردی از کافه بازار

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.