خیاطی مردانه

خ
خیاطی ماهر
بندرعباس، خ اتوبوسرانی شمالی نبش كوچه فروزان27 ساختمان آوا- خياطي ماهر
07632215083
خ
خیاطی ماهر
بندرعباس، خ اتوبوسرانی شمالی نبش كوچه فروزان27 ساختمان آوا- خياطي ماهر
07632215083
خ
خیاطی تیپ نو
بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي دوراهی ایسینی خيابان شهيد ا.. پرست نبش کوچه آیندگان 12- خياطي تيپ نو
07632215083
خ
خیاطی لاوري
بندرعباس، متري درخت سبز جنب آرايشگاه گلزار- خياطي لاوري
خ
خیاطی مرادي
بندرعباس، بلوار امام خميني نرسيده به ميدان17 شهريور روبروي داروخانه هلال احمر - خياطي مرادي
خ
خیاطی جنوب
بندرعباس، بلوار امام حسین محله چاهستانيها- جنب باشگاه ابومسلم و مدرسه مجید شاهی - خیاطی جنوب
0760930741
خ
خیاطی قصر هنر
بندرعباس، خ شهيد بهشتي فلکه برق کوچه شهید اسدالله حسین پور پاساژ امام رضا - خياطي قصر هنر
07632231312
خ
خیاطی امیررضا
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی فلكه برق کوچه شهید اسداله حسین پور -پاساژ امام رضا-خياطي امير رضا
0763224935
خ
خیاطی نود
بندرعباس، شهرك امام رضا خيابان 30 متري نبش آژانس شهر- خياطي نود
0763345197
خ
خیاطی پگاهی 2
بندرعباس، بلوار امام حسین بازارچه امام حسين ع لاين ماهي فروشان پلاك135- خياطي پگاهي 2
07613333333
خ
خیاطی اردین تن
بندرعباس، انتهاي خیابان دامائی فازسوم فرهنگيان جنب سوپر پرشيا مجتمع دنا طبقه همكف-خياطي آردين تن
07616671880
خ
خیاطی ايمان
بندرعباس، بلوار امام خميني چهاراه نخل كوچه شقايق 1 (نان فانتزي)- خياطي ايمان
خ
خیاطی خوش پوش
بندرعباس، میدان17شهریور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم لاين مولوي-خياطي خوش پوش
07612252895
خ
خیاطی بندرمد
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی درخت سبز جنب زمین فوتبال پشت کلانتری16-خیاطی بندر مد
07612247421
خ
خیاطی ياقوت
بندرعباس، بلوار امام حسین بازارچه امام حسین (ع) لاین ماهی فروشان-خیاطی یاقوت
07614315281
خ
خیاطی استادي
بندرعباس، شهریور جنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش
خ
خیاطی استادي
بندرعباس، شهریور جنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش
خ
خیاطی جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی خ ایثار خ اتوبوسرانی جنت
07616666012
خ
خیاطی جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی خ ایثار خ اتوبوسرانی جنت
07616666012
خ
خیاطی گرامي نژاد
بندرعباس، شهید بهشتی نرسیده به آموزش و پرورش منطقه2 -خياطي گرامي نژاد2
07615561619
خ
خیاطی ستاره اوز
بندرعباس، روبروی بازار اوزیها جنب مجتمع تجاری ولیعصر 208 مجتمع زمرد
07612238526
خ
خیاطی شايان
بندرعباس، بازار اوزیها پاساژ ناصری بعد از پله سومین مغازه
خ
خیاطی فرهنگ
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی چهار راه فاطمیه کوچه برزوئیه جنب املاک خرداد- خیاطی فرهنگ
خ
خیاطی زارعي
بندرعباس، شریعتی 20متری شاه حسینی شهید حمایتی ساختمان امیرزاده- خیاطی زارعی
خ
خیاطی فارس
بندرعباس، شریعتی شمالی روبروی داروخانه معافی
07612245103
خ
خیاطی جواد
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه برق
خ
خیاطی ايرانيان
بندرعباس، بلوار امام خمینی روبروی پارک دباغیان جنب مبل هلن
07613339434
خ
خیاطی سالار
بندرعباس، کوی آزادگان 9
خ
خیاطی ضميري
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی حد فاصل میدان قدس و چهارراه مرادی جنب داروخانه
خ
خیاطی صبا
بندرعباس، بلوار امام خمینی روبروی معبد هندوها 0 پاساژ قائم
07612224072
خ
خیاطی اميد
بندرعباس، بلوار امام خمینی میدان اتوتاج کارگزاری
07612225351
خ
خیاطی مسعودي
بندرعباس، بخش تخت روستای زمین سنگ جنب زیارتگاه دوازده امام
خ
خیاطی صابري
بندرعباس، پانزده خرداد جنب سوپر آریا1
خ
خیاطی صابري
بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا کوچه نان فانتزی شقایق 1
خ
خیاطی جوان مد
بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا کوچه نان فانتزی شقایق 1
07612230379
خ
خیاطی عماد
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی روبروی بازار زیتون 0 0 پاساژ نظری
07612230379
خ
خیاطی جوانان 2
بندرعباس، نخل ناخدا مجتمع تجاری محوطه ترمینال مسافربری 0 بازارچه ترمینال مسافربری
خ
خیاطی رضا
بندرعباس، شهید بهشتی جنوبی بازار بزرگ 0 پاساژ گلبارانی2
خ
خیاطی ارمغان
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی روبروی بازار زیتون 0 پاساژ شهرداریک2
خ
خیاطی ركس
بندرعباس، بلوار امام خمینی بازار روز 51 پاساژ مشیریک2
07612226208
خ
خیاطی تيسفون
بندرعباس، هفده شهریورجنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش 2
07612226208
خ
خیاطی افق
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی صدر یک
خ
خياطي سيد
بندرعباس، بلوار ساحلی بلوار طالقانی نادرد 78 مجتمع تجاری ستاره جنوب
خ
خياطي تيسفون
بندرعباس ،میدان هفده شهریورجنوبی ، بهادر جنوبی ، کارگزاری ، پاساژ ستایش
07612226208
د
دوزندگي عماد
بندرعباس ،خیابان امام موسی صدر جنوبی ،روبروی بازار زیتون، پاساژ نظری
07612230379
خ
خياطي جوان مد
بندرعباس ،چهارراه نخل ناخدا ، کوچه نان فانتزی، شقایق 1
07616668391
خ
خياطي جوان مد
بندرعباس ،چهارراه نخل ناخدا ، کوچه نان فانتزی، شقایق 1
07616668391
د
دوزندگي اميد
بندرعباس ،بلوار امام خمینی ، میدان اتوتاج ، کارگزاری
07612225351
د
دوزندگي صبا
بندرعباس ، بلوار امام خمینی ، روبروی معبد هندوها ، پاساژ قائم
07612224072
د
دوزندگي ايرانيان
بندرعباس، بلوار امام خمینی ،روبروی پارک دباغیان ، جنب مبل هلن
07613339434
د
دوزندگي جواد
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی ، نرسیده به فلکه برق
07612224072
د
دوزندگي فارس
بندرعباس، خیابان شریعتی شمالی ، روبروی داروخانه معافی
07612245103
د
دوزندگي فارس
بندرعباس، خیابان شریعتی شمالی ، روبروی داروخانه معافی
07612252489
خ
خياطي فرهنگ
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه فاطمیه، کوچه برزوئیه ، جنب املاک خرداد ، خیاطی فرهنگ
07612252489
خ
خياطي ستاره اوز
بندرعباس،روبروی بازار اوزیه، ا جنب مجتمع تجاری ولیعصر ، مجتمع زمرد
07612238526
خ
خياطي ستاره اوز
بندرعباس،روبروی بازار اوزیه، ا جنب مجتمع تجاری ولیعصر ، مجتمع زمرد
07612238526
خ
خياطي گرامي نژاد
بندرعباس، شهید بهشتی ، نرسیده به آموزش و پرورش منطقه2 ، خياطي گرامي نژاد
07615561619
خ
خياطي جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی ، خیابان ایثار ، خیابان اتوبوسرانی
07616666012
خ
خياطي لاوري
بندرعباس، 20 متري درخت سبز ، جنب آرايشگاه گلزار، خياطي لاوري
خ
خياطي لاوري
بندرعباس، 20 متري درخت سبز ، جنب آرايشگاه گلزار، خياطي لاوري
خ
خياطي تیپ نو
بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي ، دوراهی ایسینی ، خيابان شهيد ا.. پرست ،نبش کوچه آیندگان 12،خياطي تيپ نو
07632215083
خ
خياطي نود
بندرعباس، شهرك امام رضا ،خيابان 30 متري ، نبش آژانس شهر ، خياطي نود
0763345197
خ
خياطي پگاهي
بندرعباس ، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي ، جنب مسجد بلال
07612243314
خ
خياطي پگاهي
بندرعباس ، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي ، جنب مسجد بلال
07612243314
خ
خياطي ايمان
بندرعباس ، بلوار امام خميني ، چهاراه نخل كوچه شقايق 1 (نان فانتزي) ، خياطي ايمان
خ
خياطي امیررضا
بندرعباس ،بلوار شهید بهشتی ، فلكه برق ، کوچه شهید اسداله حسین پور، پاساژ امام رضا ، خياطي امير رضا
0763224935
خ
خیاطی قصر هنر
بندرعباس ،خیابان شهيد بهشتي ، فلکه برق ،ذکوچه شهید اسدالله حسین پور ،ذپاساژ امام رضا ، خياطي قصر هنر
07632231312
خ
خیاطی فرزاد
بندرعباس ،میدان شریعتی ، بلوار شهید حقانی ، نبش کوچه خاطره 8 ، جنب ساندویچ علی بابا ، طبقه همکف ، خیاطی فرزاد
07632245686
خ
خیاطی جنوب
بندرعباس ،بلوار امام حسین ، محله چاهستانيها ، جنب باشگاه ابومسلم و مدرسه مجید شاهی ، خیاطی جنوب
خ
خیاطی پایتخت
بندرعباس ، گلشهرجنوبی ، خیابان 12 متری بهار ، کوچه لاله یکم غربی ، طبقه همکف ، خیاطی پایتخت
ت
تولیدی رضا
بندرعباس ، گلشهرجنوبی ، بلوار امام خمینی ، خیابان سعادت پشت پاساژ نخل ، طبقه همکف ، تولیدی رضا
07633674532
خ
خیاطی بندرمد
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی ، درخت سبز ، جنب زمین فوتبال ، پشت کلانتری16 ، خیاطی بندر مد
07612247421
خ
خیاطی اردین تن
بندرعباس، انتهاي خیابان داماهی ، فازسوم فرهنگيان ، جنب سوپر پرشيا ، مجتمع دنا ، طبقه همكف ، خياطي آردين تن
07616671880
شهر رو تو دستت بگیر! دانلود بندرگردی از کافه بازار

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.