خیاطی مردانه

خیاطی اردین تن
بندرعباس، انتهاي خیابان داماهی ، فازسوم فرهنگيان ، جنب سوپر پرشيا ، مجتمع دنا ، طبقه همكف ، خياطي آردين تن
07616671880
خیاطی بندرمد
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی ، درخت سبز ، جنب زمین فوتبال ، پشت کلانتری16 ، خیاطی بندر مد
07612247421
تولیدی رضا
بندرعباس ، گلشهرجنوبی ، بلوار امام خمینی ، خیابان سعادت پشت پاساژ نخل ، طبقه همکف ، تولیدی رضا
07633674532
خیاطی پایتخت
بندرعباس ، گلشهرجنوبی ، خیابان 12 متری بهار ، کوچه لاله یکم غربی ، طبقه همکف ، خیاطی پایتخت
خیاطی جنوب
بندرعباس ،بلوار امام حسین ، محله چاهستانيها ، جنب باشگاه ابومسلم و مدرسه مجید شاهی ، خیاطی جنوب
خیاطی فرزاد
بندرعباس ،میدان شریعتی ، بلوار شهید حقانی ، نبش کوچه خاطره 8 ، جنب ساندویچ علی بابا ، طبقه همکف ، خیاطی فرزاد
07632245686
خیاطی قصر هنر
بندرعباس ،خیابان شهيد بهشتي ، فلکه برق ،ذکوچه شهید اسدالله حسین پور ،ذپاساژ امام رضا ، خياطي قصر هنر
07632231312
خياطي امیررضا
بندرعباس ،بلوار شهید بهشتی ، فلكه برق ، کوچه شهید اسداله حسین پور، پاساژ امام رضا ، خياطي امير رضا
0763224935
خياطي ايمان
بندرعباس ، بلوار امام خميني ، چهاراه نخل كوچه شقايق 1 (نان فانتزي) ، خياطي ايمان
خياطي پگاهي
بندرعباس ، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي ، جنب مسجد بلال
07612243314
خياطي پگاهي
بندرعباس ، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي ، جنب مسجد بلال
07612243314
خياطي نود
بندرعباس، شهرك امام رضا ،خيابان 30 متري ، نبش آژانس شهر ، خياطي نود
0763345197
خياطي تیپ نو
بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي ، دوراهی ایسینی ، خيابان شهيد ا.. پرست ،نبش کوچه آیندگان 12،خياطي تيپ نو
07632215083
خياطي لاوري
بندرعباس، 20 متري درخت سبز ، جنب آرايشگاه گلزار، خياطي لاوري
خياطي لاوري
بندرعباس، 20 متري درخت سبز ، جنب آرايشگاه گلزار، خياطي لاوري
خياطي جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی ، خیابان ایثار ، خیابان اتوبوسرانی
07616666012
خياطي گرامي نژاد
بندرعباس، شهید بهشتی ، نرسیده به آموزش و پرورش منطقه2 ، خياطي گرامي نژاد
07615561619
خياطي ستاره اوز
بندرعباس،روبروی بازار اوزیه، ا جنب مجتمع تجاری ولیعصر ، مجتمع زمرد
07612238526
خياطي ستاره اوز
بندرعباس،روبروی بازار اوزیه، ا جنب مجتمع تجاری ولیعصر ، مجتمع زمرد
07612238526
خياطي فرهنگ
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه فاطمیه، کوچه برزوئیه ، جنب املاک خرداد ، خیاطی فرهنگ
07612252489
دوزندگي فارس
بندرعباس، خیابان شریعتی شمالی ، روبروی داروخانه معافی
07612252489
دوزندگي فارس
بندرعباس، خیابان شریعتی شمالی ، روبروی داروخانه معافی
07612245103
دوزندگي جواد
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی ، نرسیده به فلکه برق
07612224072
دوزندگي ايرانيان
بندرعباس، بلوار امام خمینی ،روبروی پارک دباغیان ، جنب مبل هلن
07613339434
دوزندگي صبا
بندرعباس ، بلوار امام خمینی ، روبروی معبد هندوها ، پاساژ قائم
07612224072
دوزندگي اميد
بندرعباس ،بلوار امام خمینی ، میدان اتوتاج ، کارگزاری
07612225351
خياطي جوان مد
بندرعباس ،چهارراه نخل ناخدا ، کوچه نان فانتزی، شقایق 1
07616668391
خياطي جوان مد
بندرعباس ،چهارراه نخل ناخدا ، کوچه نان فانتزی، شقایق 1
07616668391
دوزندگي عماد
بندرعباس ،خیابان امام موسی صدر جنوبی ،روبروی بازار زیتون، پاساژ نظری
07612230379
خياطي تيسفون
بندرعباس ،میدان هفده شهریورجنوبی ، بهادر جنوبی ، کارگزاری ، پاساژ ستایش
07612226208
خياطي سيد
بندرعباس، بلوار ساحلی بلوار طالقانی نادرد 78 مجتمع تجاری ستاره جنوب
خیاطی افق
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی صدر یک
خیاطی تيسفون
بندرعباس، هفده شهریورجنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش 2
07612226208
خیاطی ركس
بندرعباس، بلوار امام خمینی بازار روز 51 پاساژ مشیریک2
07612226208
خیاطی ارمغان
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی روبروی بازار زیتون 0 پاساژ شهرداریک2
خیاطی رضا
بندرعباس، شهید بهشتی جنوبی بازار بزرگ 0 پاساژ گلبارانی2
خیاطی جوانان 2
بندرعباس، نخل ناخدا مجتمع تجاری محوطه ترمینال مسافربری 0 بازارچه ترمینال مسافربری
خیاطی عماد
بندرعباس، امام موسی صدر جنوبی روبروی بازار زیتون 0 0 پاساژ نظری
07612230379
خیاطی جوان مد
بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا کوچه نان فانتزی شقایق 1
07612230379
خیاطی صابري
بندرعباس، چهارراه نخل ناخدا کوچه نان فانتزی شقایق 1
خیاطی صابري
بندرعباس، پانزده خرداد جنب سوپر آریا1
خیاطی مسعودي
بندرعباس، بخش تخت روستای زمین سنگ جنب زیارتگاه دوازده امام
خیاطی اميد
بندرعباس، بلوار امام خمینی میدان اتوتاج کارگزاری
07612225351
خیاطی صبا
بندرعباس، بلوار امام خمینی روبروی معبد هندوها 0 پاساژ قائم
07612224072
خیاطی ضميري
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی حد فاصل میدان قدس و چهارراه مرادی جنب داروخانه
خیاطی سالار
بندرعباس، کوی آزادگان 9
خیاطی ايرانيان
بندرعباس، بلوار امام خمینی روبروی پارک دباغیان جنب مبل هلن
07613339434
خیاطی جواد
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی نرسیده به فلکه برق
خیاطی فارس
بندرعباس، شریعتی شمالی روبروی داروخانه معافی
07612245103
خیاطی زارعي
بندرعباس، شریعتی 20متری شاه حسینی شهید حمایتی ساختمان امیرزاده- خیاطی زارعی
خیاطی فرهنگ
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی چهار راه فاطمیه کوچه برزوئیه جنب املاک خرداد- خیاطی فرهنگ
خیاطی شايان
بندرعباس، بازار اوزیها پاساژ ناصری بعد از پله سومین مغازه
خیاطی ستاره اوز
بندرعباس، روبروی بازار اوزیها جنب مجتمع تجاری ولیعصر 208 مجتمع زمرد
07612238526
خیاطی گرامي نژاد
بندرعباس، شهید بهشتی نرسیده به آموزش و پرورش منطقه2 -خياطي گرامي نژاد2
07615561619
خیاطی جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی خ ایثار خ اتوبوسرانی جنت
07616666012
خیاطی جمشيد
بندرعباس، گلشهر شمالی خ ایثار خ اتوبوسرانی جنت
07616666012
خیاطی استادي
بندرعباس، شهریور جنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش
خیاطی استادي
بندرعباس، شهریور جنوبی بهادر جنوبی کارگزاری 0 پاساژ ستایش
خیاطی ياقوت
بندرعباس، بلوار امام حسین بازارچه امام حسین (ع) لاین ماهی فروشان-خیاطی یاقوت
07614315281
خیاطی بندرمد
بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی درخت سبز جنب زمین فوتبال پشت کلانتری16-خیاطی بندر مد
07612247421
خیاطی خوش پوش
بندرعباس، میدان17شهریور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم لاين مولوي-خياطي خوش پوش
07612252895
خیاطی ايمان
بندرعباس، بلوار امام خميني چهاراه نخل كوچه شقايق 1 (نان فانتزي)- خياطي ايمان
خیاطی اردین تن
بندرعباس، انتهاي خیابان دامائی فازسوم فرهنگيان جنب سوپر پرشيا مجتمع دنا طبقه همكف-خياطي آردين تن
07616671880
خیاطی پگاهی 2
بندرعباس، بلوار امام حسین بازارچه امام حسين ع لاين ماهي فروشان پلاك135- خياطي پگاهي 2
07613333333
خیاطی نود
بندرعباس، شهرك امام رضا خيابان 30 متري نبش آژانس شهر- خياطي نود
0763345197
خیاطی امیررضا
بندرعباس، بلوار شهید بهشتی فلكه برق کوچه شهید اسداله حسین پور -پاساژ امام رضا-خياطي امير رضا
0763224935
خیاطی قصر هنر
بندرعباس، خ شهيد بهشتي فلکه برق کوچه شهید اسدالله حسین پور پاساژ امام رضا - خياطي قصر هنر
07632231312
خیاطی جنوب
بندرعباس، بلوار امام حسین محله چاهستانيها- جنب باشگاه ابومسلم و مدرسه مجید شاهی - خیاطی جنوب
0760930741
خیاطی مرادي
بندرعباس، بلوار امام خميني نرسيده به ميدان17 شهريور روبروي داروخانه هلال احمر - خياطي مرادي
خیاطی لاوري
بندرعباس، متري درخت سبز جنب آرايشگاه گلزار- خياطي لاوري
خیاطی تیپ نو
بندرعباس، بلوار جمهوري اسلامي دوراهی ایسینی خيابان شهيد ا.. پرست نبش کوچه آیندگان 12- خياطي تيپ نو
07632215083
خیاطی ماهر
بندرعباس، خ اتوبوسرانی شمالی نبش كوچه فروزان27 ساختمان آوا- خياطي ماهر
07632215083
خیاطی ماهر
بندرعباس، خ اتوبوسرانی شمالی نبش كوچه فروزان27 ساختمان آوا- خياطي ماهر
07632215083

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.