دندان پزشکی

کلینیک دندانپزشکی مهرگان
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسدآبادیچهارراه فاطمیه،روبروی شیرینکده،کوچه ی بینش 7
07632248831
کلینیک دندانپزشکی مفید
بندرعباس،چهارراه فاطمیه به سمت دارائی
07632237990
مرکز تخصصی ارتودنسی دکتر القاصی
بندرعباس،خیابان مرادی،چهارراه فاطمیه،روبروی بانک صنعت و معدن،ساختمان زیگورات
07632242705
دکتر مهدی ناصری
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، ساختمان پارسه، طبقه 3
07632210432
پروتز دندان صدقی
بندرعباس، چهاراه مرادی، طبقه دوم، بانک پارسیان
07632235959
دکتر آرش همت
بندرعباس، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه 11، ساختمان خليج فارس وروديB، طبقه دوم
07633679949
دکتر آنا امانی
بندرعباس، گلشهر، خیابان حر، نرسیده به پمپ بنزین بلال درمانگاه مرکزی گلشهر
07633661298
دکتر احسان فرجود
بندرعباس، خیابان سید جمال، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشک، طبقه سوم
07632251122
دکتر امیر واحد امیری
بندرعباس، خیابان سید جمال، ابتدای خیابان شهید کازرونی، ساختمان سبز، طبقه سوم، واحد302
07632248092
دکتر بنفشه امانی
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشک، طبقه دوم
07632248000
دکتر بهداد فرهادی
بندرعباس، خیابان سیدجمال، بعد از چهارراه فاطمیه ساختمان آزمـایـشگاه دکتر سبحانی، طبقه سوم
07632244048
دکتر پدرام انصاری
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، ساختمان پزشک، طبقه 3، واحد 306
076 32211013-4
دکتر تهمینه تمیزی، بهاره اوسپید
بندرعباس، چهارراه فاطمیه روبروی بانک ملی ساختمان تندیس طبقه اول واحد1
07632228308
دکتر حسین ابویی یزدی
بندرعباس، خیابـان سید جمال، پاساژ طباطبایی، طبقه اول
0763224355
دکتر حسین دباغ
بندرعباس، خیابان سیدجمال، چهارراه فاطمیه، ساختمان پارسه طبقه سوم
07632253120
دکتر حکمت القاصی / مریم امینی
بندرعباس، خيابان مرادي، چهارراه فاطميه، روبروي بانك صنعت ومعدن، ساختمان زیگورات
07632238943
دکتر خیزران بهارلویی
بندرعباس، خیـابـان سیـدجمـال الدیـن اسـد آبـادی، روبــروی شیرینکـده، کوچـه بینش 8، ساختمـان پارسه، طبـقه 5
07632210555
دکتر راضیه خورگوئی
بندرعباس، چهارراه مرادی، ساختمان پارسیان، طبقه چهارم، واحد 31
07632233828
دکتر رضا عابدین تاش
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی روبروی پاساژ طباطبایی، ساختمان پزشکان فارابی، طبقه سوم
07632253808
دکتر رضا محمودی افصح
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، ساختمان پزشک، طبقه اول
07632210682
دکتر رها رهنمون
بندرعباس، رسالت شمالی، ساختمان رهام
07633671791
دکتر روح الله اعتمادی فر
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، کوچه روبرو شیرینکده مجتمع کیمیا، طبقه4 واحد12
07632254250
دکتر زهرا پارسائیان
بندرعباس، بين چهارراه مرادي و سه‌راه سازمان طبقه فوقاني بانك ملي، ساختمان پزشكان كسري
076 32247788
دکتر زینب طالعی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده ساختمان پزشک، طبقه سوم
07632252464
دکتر سارا پویا
بندرعباس، بلوار سيدجمال الدين ، حد فاصل چهارراه فاطميه و سه راه پلنگ صورتي كوچه جنب داروخانه آريا، ساختمان پزشكان محسن، طبقه پنجم، واحد10
076-32238287
دکتر سمیه شنبه زاده
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی مسجد فاطمیه، ساختمان پزشک، طبقه چهارم
07632252462
دکتر سیف اله همت
بندرعباس، عد از چهـارراه فاطمیه، کوچه بینش7، مجتمع کیمیا، طبقه 4، واحد10
07632254246
دکتر صدیقه مینابیان
بندرعباس، خیابان اسدآبادی، بعداز چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش 8، ساختمان پارسه، طبقه4
07632254155
دکتر عبدالمجید معنایی
بندرعباس، خيابان اسد آبادي، ساختمان پزشكان شيوا حد فاصل چهار راه فاطميه و مرادي
07632245110
دکتر عبدالمهدی عراقی زاده
بندرعباس، بلوار سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي، ساختمان پزشكان نور
07632235423
دکتر فریدون وثوقی شهواری
بندرعباس، خيابان اسدآبادي نرسيده به چهارراه سازمان
07632247561
دکتر قادر زرگران
بندرعباس، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي، پشت پاساژ طباطبائي، ساختمان پزشکان نور، طبقه پنجم
07632243432
دکتر قاسم جهانیان
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، بینش9، ساختمان پارسه، طبقه 5
07632253176-7
دکتر کیمیا عطار
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، جنب شیرینکده، مجتمع پزشکان کیان، طبقه سوم
0763222 7354
دکتر گلناز کی تبار
بندرعباس، متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان
دکتر محمد حسین ابویی یزدی
بندرعباس، خیابان سید جمال، پاساژ طباطبایی، طبقه اول
07632243553
دکتر محمد سعید پیشداد
بندرعباس، خيابان مرادی، حدفاصل چهارراه فاطميه و سه‌راه پلنگ صورتي، كوچه جنب داروخانه آريا، ساختمان پزشكان محسن، طبقه6، واحد12
07632251789
دکتر محمدرضا جوینده
بندرعباس، خيابان سيدجمال‌الدين اسدآبادي، پشت شيرينكده، ساختمان پزشكان كيان
07632228683
دکتر محمود وطن پور
بندرعباس، سیدجمال الدین اسدآبادی، سه راه هفده شهریور (پلنگ صورتی) طبقه فوقانی بانک تجارت، ساختمان ستاره سحر2
076 32225096
دکتر مرتضی رضازاده کرمانی
بندرعباس، چهار راه مرادی بـه سمت فلکه قدس، کوچه رضوان 1، ساختمان پزشکان ایلیا
07632253710
دکتر مریم رضایی عصار
بندرعباس، بـلوار سيد‌ جـمال‌الدين اسـدآبادي، سه راه پلنگ صورتي ، طبقه فوقاني بانك تجارت، ســاختمان پـزشكان ستاره
07632247173
دکتر مریم سلطانی
بندرعباس، ابتدای رسالت شمالی، ساختمان سپاهان، طبقه ششم، واحد27
07633681071
دکتر مژگان فروغان
بندرعباس، میدان بلوکی، جنب بانک تجارت، ساختمان پرتو، طبقه سوم، واحد 303
07632244633
دکتر مهسان علیرضایی
بندرعباس، بلوار اسدآبادی، بالای عکاسی ساسان طبقه دوم
07632254166
دکتر مهین اقتدار بختیاری
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، کوچه جنب مسجد فاطمیه، ساختمان پزشکان فاطمیه، طبقه 2، واحد2
07632211296
دکتر میترا نوروزی
بندرعباس، خیابان سيدجمال الدين اسد آبادی ، روبروي پاساژ طباطبايي، كوچه سمت چپ حسينيه جهرمي‌ها، ساختمان پزشكان فارابي، طبقه 4
07632240726
دکتر میترا نوروزی
بندرعباس، خیابان سيدجمال الدين اسد آبادی ، روبروي پاساژ طباطبايي، كوچه سمت چپ حسينيه جهرمي‌ها، ساختمان پزشكان فارابي، طبقه 4
07632240726
دکتر هاجر فرهاد پور
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، ساختمان کیمیا، طبقه سوم، واحد 9
07632254244
دکتر وحید نادری، آرین اسمعیلی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشکان هرمز (طبقه فوقانی بانک کشاورزی) طبقه اول
07632254261
دندان سازی رویان
بندرعباس، چهار راه فاطمیه، روبروی شیرین‌کده، ساختمان مارال طبقه 6
کلینیک تخصصی دندانپزشکی دیبا
بندرعباس، نبش میدان صادقیه، سـاختــمان پاســارگاد، طبقــــه 4
07633621335
کلینیک دندان پزشکی مهرگان
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش 7
07632248831
کلینیک دندان پزشکی نور
بندرعباس، گلشهر، بین چهارراه نخل و پمپ بنزین بلال روبروی آتش نشانی شماره 3، ساختمان اورست، طبقه 3
07633620374
دکتر علیرضا ربیعی
بندرعباس، خیابان دانشگاه، روبروی موسسه مالی اعتباری عسکریه، جنب بانک ملی، ساختمان روژان طبقه دوم
07633687587-9
دکتر فرشید اسماعیلی
بندرعباس، صبح ها : خیابان دانشگاه جنب دانشگاه 11 ساختمان خلیج فارس ورودی B طبقه اول واحد 6 عصرها: روبروی پاساژ طباطبائی کوچه آزمایشگاه رازی ساختمان پزشکان شفا طبقه پنجم واحد 9
076-32248921
دکتر فرشید اسمعیلی
بندرعباس، خیابان دانشگاه، جنب دانشگاه11، ساختمان خلیج فارس، روردیB، طبقه اول، واحد6
07633679949-07633679950
دکتر نعیم رجایی
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین، نبش خیابان کازرونی، پشت بانک سینا ساختمان سبز، طبقه 2
07632245776
دکتر ابولفضل برزگر
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش 8، ساختمان پارسه، طبقه 8
07632222895
دکترمریم زارع
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان کازرونی، پشت بانک سینا، طبقه دوم
07632245776
دکتر سمانه عباسی
بندرعباس، خیابان شهیدکازرونی، روبروی پارکینگ طبقاتی پاسارگاد، ســــــاختمـــان پــــــــزشکـان جهــــانگیـری، طبـقـــــــه پنجـــــــم
076-32253584
دکترمصطفی نجفی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، کوچه بینش7، ساختمان پزشکان کیمیا، طبقه 8، واحد 26
076-32254277-8
دکتر سارا اسماعیلی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش 8 ساختمان پزشکان پارسه، طبقه4
07632253143
دکتر محمدرضا افرا
بندرعباس، چهارراه سازمان، جنب مبل طوس، ساختمان پاسارگاد، طبقه3، واحد7
07632221406
کلینیک دندانپزشکی سپید
بندرعباس، گلشهر شمالی، خیابان شلمچه، فروزان10
076-33662003
دکتر سمیه نیک آذر
بندرعباس، خیابان مصطفی خمینی، حد فاصل چهارراه داماهی و چهـارراه دانشگاه، ساختمان مهر هرمز، طبقه3، واحد 11
07633687076

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.