پارچه فروشی

پ
پارچه سراي تك گل
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
07632237101
پ
پارچه سراي آذر
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
07632234389
پ
پارچه سراي شریفی
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
پ
پارچه سراي ساحل
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632247338
پ
پارچه سراي شاهين نيا
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07632232325
پ
پارچه سراي طاها
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07632237082
پ
پارچه سراي شکوه
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف
07632226664
پ
پارچه سراي شکوه
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف
07632226664
پ
پارچه سراي اسماعيل
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم زیرزمین
07632244721
پ
پارچه سراي اسماعيل
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ قالی فروشان
07632223387
پ
پارچه سراي زاهد
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ قالی فروشان
07632223387
پ
پارچه سراي جعفري
بندرعباس، گلشهر جنوبی میدان 12 فروردین ساختمان فرهاد
07632234927
پ
پارچه سراي مينا
بندرعباس، خ امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
07632234927
پ
پارچه سراي كرمي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632222917
پ
پارچه سراي كدخدازاده
بندرعباس، امام خمینی بازارچه منتظری 2 زیرزمین
07636664774
پ
پارچه سراي تالار عروس
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632225453
پ
پارچه سراي قصر عروس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632226033
پ
پارچه سراي سام
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه آهنگران
07632221237
پ
پارچه سراي رامين
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632229091
پ
پارچه سراي شادمان
بندرعباس، خ اما م خمینی( ره) بازارچه منتظری طبقه همکف
07632221217
پ
پارچه سراي شادمان
بندرعباس، خ اما م خمینی( ره) بازارچه منتظری طبقه همکف
07632221217
پ
پارچه سراي گل محمدي
بندرعباس، بلوار طالقانی ساختمان چاه طوسی
07632220587
پ
پارچه سراي سوداگر
بندرعباس، خیابان امام خمینی میدان برق جنب داروخانه پاستور
07632224461
پ
پارچه سراي شريف
بندرعباس، کارگزاری - بلوار آیت الله طالقانی - خیابان اصلی - مجتمع نیلی - پلاک 27 - طبقه همکف
07632227518
پ
پارچه سراي گيلدا
بندرعباس، بازار بزرگ - بلوار طالقانی - خیابان حافظ جنوبی - پاساژ گلبارانی - پلاک 0 - طبقه همکف
07632233722
پ
پارچه سراي سعيدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632223446
پ
پارچه سراي اويس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ روبروی مسجد علاف
07632241376
پ
پارچه سراي رحيمي
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازار چه منتظری طبقه همکف
07632221681
پ
پارچه سراي زرنگاري
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07632238608
پ
پارچه سراي محمد طلعت
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار یزرگ کوچه ناصری
07632233699
پ
پارچه سراي دنياي عروس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632221719
پ
پارچه سراي نخلستان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ روبروی کوچه آهنگران
07632244568
پ
پارچه سراي گلنا
بندرعباس، بلوار طالقانی بهادر جنوبی بازارچه ستایش طبقه اول
07632248545
پ
پارچه سراي عدالت
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری انصاریان طبقه همکف
07632230600
پ
پارچه سراي دانوش
بندرعباس، بندرعباس - بازار اوزیها - بلوار طالقانی - کوچه تجارت 5 - پلاک 11 - طبقه همکف
07632241686
پ
پارچه سراي سماء
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین
07632234570
پ
پارچه سراي آيناز
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین
07632234381
پ
پارچه سراي گل رز
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
07632220550
پ
پارچه سراي مامان چادر
بندرعباس، بلوارطالقانی بازار یزرگ نبش کوچه ناصری
07632224778
پ
پارچه سراي عابدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632224780
پ
پارچه سراي درخشان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ بازارچه مشیری
07632223835
پ
پارچه سراي خادم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار اوزیها تیمچه دانش
07632228913
پ
پارچه سراي خوارزمي
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم طبقه همکف
07632240330
پ
پارچه سراي فريد
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
07635110601
پ
پارچه سراي طراوت
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632243512
پ
پارچه سراي هرمزي
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632229892
پ
پارچه سراي پانيز
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پ
پارچه سراي سفير
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پ
پارچه سراي نوروز
بندرعباس، بلوار طالقانی بازاربزرگ نبش کوچه آ
پ
پارچه سراي جامه
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
07632246258
پ
پارچه سراي سراي هخامنش
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پ
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پ
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پ
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پ
پارچه سراي تبسم
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری منتظری طبقه همکف
07632235896
پ
پارچه سراي صامرا
بندرعباس، بلوار طالقانی باار بزرگ کوچه قالی
07632243600
پ
پارچه سراي ادريس
بندرعباس، امام خمینی بازار اوزیها تیمچه دانشمند
07632244859
پ
پارچه سراي گلستان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632246428
پ
پارچه سراي محمد متين
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس زیرزمین
پ
پارچه سراي تابان
بندرعباس، میان شهر ، بلوار امام خمینی ، کوچه شهید عراقی زاده ، پاساژ شهاب ، طبقه دوم ، واحد 2
07635556136
پ
پارچه سراي پرديس
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش 30
07613342917
پ
پارچه سراي مهدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ میگوفروشان 148
07613342917
پ
پارچه سراي ميكائيل
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین 38
07612237042
پ
پارچه سراي بلوچ پور
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه قالی فروشان 147
07612218016
پ
پارچه سراي اسماعيل زاده
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازار روز مجتمع تجاری شفق طبقه همکف
07612244976
پ
پارچه سراي بخشنده
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07612238611
پ
پارچه سراي آريانا
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07612238611
پ
پارچه سراي شهاب
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07612237143
پ
پارچه سراي فؤاد
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612241474
پ
پارچه سراي سجاد
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612229955
پ
پارچه سراي ياس
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب 5
07612241671
پ
پارچه سراي سامان
بندرعباس، بلوار طالقانی اول بازار بزرگ پشت باتک صادرات
07612224704
پ
پارچه سراي خليج فارس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه آهنگران
07612240586
پ
پارچه سراي ريحانه
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس 51
07612237119
پ
پارچه سراي پاسارگاد
بندرعباس، بندرعباس - نبوت - بلوار امام خمینی - کوچه صدر 8 - پلاک 0
07612231732
پ
پارچه سراي خاتون
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی 3
07612245444
پ
پارچه سراي سينا
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش 12
07612245410
پ
پارچه سراي گلها
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612222592
پ
پارچه سراي امين
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612240338
پ
پارچه سراي معاد
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف ( پارچه سرای معاد)
07612249832
پ
پارچه سراي آذربو
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه ناصری ( پارچه سرای آذربو)
07632233215
پ
پارچه سراي بلغان
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)مجتمع تجاری پارس
07632237048
پ
پارچه سراي پوريا
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612227247
پ
پارچه سراي اميد
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612240321
پ
پارچه سراي اقبال
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612220670
پ
پارچه سراي نور
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07616671904
پ
پارچه سراي مدرن
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612237034
پ
پارچه سراي پيام
بندرعباس، امام خمینی بازارچه منتظری دو
07619318167
پ
پارچه سراي رويا
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07632237033
پ
پارچه سراي تخت جمشيد 2
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه همکف ( پارچه سرای تخت مجشید)
07612237032
پ
پارچه سراي مريم
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612237032
پ
پارچه سراي ميلاد
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پ
پارچه سراي يوسف
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پ
پارچه سراي هيلدا
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پ
پارچه سراي ابريشم
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612242868
پ
پارچه سراي مجيد
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
پ
پارچه سراي آتنا
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین (پارچه سرای آتنا)
پ
پارچه سراي حاج محمد يوسف
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه ناصری پاچه سرای حاج محمد یو سف
07612234588
پ
پارچه سراي براس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازاربزرگ بانک سپه
07612245805
م
منسوجات ولیعصر
بندرعباس، بلوار ساحلی، روبروی پارکینگ صدف، بازار بزرگ بندرعباس، لاین وسط
07632223887
ت
تالار شب
بندرعباس، شعبه بندرعباس: گلشهر، ابتدای خیابان دانشگاه (چهارراه نخل ناخدا)، مجتمع تجاری نخیل
07633620670
پ
پارچه سرای سماء تکس
بندرعباس،بین فلکه ی برق و فلکه ی شهربانی،مجتمع تجاری پوراف،طبقه ی زیرزمین،پلاک 6
07632251449
م
منسوجات ولیعصر
بندرعباس،بلوار ساحلی،روبروی پارکینگ صدف،بازار بزرگ بندرعباس،لاین وسط
07632223887
شهر رو تو دستت بگیر! دانلود بندرگردی از کافه بازار

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.