پارچه فروشی

منسوجات ولیعصر
بندرعباس،بلوار ساحلی،روبروی پارکینگ صدف،بازار بزرگ بندرعباس،لاین وسط
07632223887
پارچه سرای سماء تکس
بندرعباس،بین فلکه ی برق و فلکه ی شهربانی،مجتمع تجاری پوراف،طبقه ی زیرزمین،پلاک 6
07632251449
تالار شب
بندرعباس، شعبه بندرعباس: گلشهر، ابتدای خیابان دانشگاه (چهارراه نخل ناخدا)، مجتمع تجاری نخیل
07633620670
منسوجات ولیعصر
بندرعباس، بلوار ساحلی، روبروی پارکینگ صدف، بازار بزرگ بندرعباس، لاین وسط
07632223887
پارچه سراي براس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازاربزرگ بانک سپه
07612245805
پارچه سراي حاج محمد يوسف
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه ناصری پاچه سرای حاج محمد یو سف
07612234588
پارچه سراي آتنا
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین (پارچه سرای آتنا)
پارچه سراي مجيد
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
پارچه سراي ابريشم
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612242868
پارچه سراي هيلدا
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پارچه سراي يوسف
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پارچه سراي ميلاد
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07614212274
پارچه سراي مريم
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612237032
پارچه سراي تخت جمشيد 2
بندرعباس، خ امام خمینی( ره) مجتمع تجاری پارس طبقه همکف ( پارچه سرای تخت مجشید)
07612237032
پارچه سراي رويا
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07632237033
پارچه سراي پيام
بندرعباس، امام خمینی بازارچه منتظری دو
07619318167
پارچه سراي مدرن
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07612237034
پارچه سراي نور
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس
07616671904
پارچه سراي اقبال
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612220670
پارچه سراي اميد
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612240321
پارچه سراي پوريا
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612227247
پارچه سراي بلغان
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)مجتمع تجاری پارس
07632237048
پارچه سراي آذربو
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه ناصری ( پارچه سرای آذربو)
07632233215
پارچه سراي معاد
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف ( پارچه سرای معاد)
07612249832
پارچه سراي امين
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم
07612240338
پارچه سراي گلها
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612222592
پارچه سراي سينا
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش 12
07612245410
پارچه سراي خاتون
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی 3
07612245444
پارچه سراي پاسارگاد
بندرعباس، بندرعباس - نبوت - بلوار امام خمینی - کوچه صدر 8 - پلاک 0
07612231732
پارچه سراي ريحانه
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس 51
07612237119
پارچه سراي خليج فارس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه آهنگران
07612240586
پارچه سراي سامان
بندرعباس، بلوار طالقانی اول بازار بزرگ پشت باتک صادرات
07612224704
پارچه سراي ياس
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب 5
07612241671
پارچه سراي سجاد
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612229955
پارچه سراي فؤاد
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب
07612241474
پارچه سراي شهاب
بندرعباس، خ امام خمینی (ره)مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07612237143
پارچه سراي آريانا
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07612238611
پارچه سراي بخشنده
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07612238611
پارچه سراي اسماعيل زاده
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازار روز مجتمع تجاری شفق طبقه همکف
07612244976
پارچه سراي بلوچ پور
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه قالی فروشان 147
07612218016
پارچه سراي ميكائيل
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین 38
07612237042
پارچه سراي مهدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ میگوفروشان 148
07613342917
پارچه سراي پرديس
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش 30
07613342917
پارچه سراي تابان
بندرعباس، میان شهر ، بلوار امام خمینی ، کوچه شهید عراقی زاده ، پاساژ شهاب ، طبقه دوم ، واحد 2
07635556136
پارچه سراي محمد متين
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری پارس زیرزمین
پارچه سراي گلستان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632246428
پارچه سراي ادريس
بندرعباس، امام خمینی بازار اوزیها تیمچه دانشمند
07632244859
پارچه سراي صامرا
بندرعباس، بلوار طالقانی باار بزرگ کوچه قالی
07632243600
پارچه سراي تبسم
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری منتظری طبقه همکف
07632235896
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پارچه سراي سراي ابريشم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار روز مجتمع شفق طبقه همکف
07632247487
پارچه سراي سراي هخامنش
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پارچه سراي جامه
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
07632246258
پارچه سراي نوروز
بندرعباس، بلوار طالقانی بازاربزرگ نبش کوچه آ
پارچه سراي سفير
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پارچه سراي پانيز
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
پارچه سراي هرمزي
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632229892
پارچه سراي طراوت
بندرعباس، بهادرجنوبی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632243512
پارچه سراي فريد
بندرعباس، امام خمینی مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
07635110601
پارچه سراي خوارزمي
بندرعباس، امام خمینی سرای جام جم طبقه همکف
07632240330
پارچه سراي خادم
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار اوزیها تیمچه دانش
07632228913
پارچه سراي درخشان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ بازارچه مشیری
07632223835
پارچه سراي عابدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632224780
پارچه سراي مامان چادر
بندرعباس، بلوارطالقانی بازار یزرگ نبش کوچه ناصری
07632224778
پارچه سراي گل رز
بندرعباس، امام خمینی ساختمان چاه طوسی
07632220550
پارچه سراي آيناز
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین
07632234381
پارچه سراي سماء
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیر زمین
07632234570
پارچه سراي دانوش
بندرعباس، بندرعباس - بازار اوزیها - بلوار طالقانی - کوچه تجارت 5 - پلاک 11 - طبقه همکف
07632241686
پارچه سراي عدالت
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری انصاریان طبقه همکف
07632230600
پارچه سراي گلنا
بندرعباس، بلوار طالقانی بهادر جنوبی بازارچه ستایش طبقه اول
07632248545
پارچه سراي نخلستان
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ روبروی کوچه آهنگران
07632244568
پارچه سراي دنياي عروس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632221719
پارچه سراي محمد طلعت
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار یزرگ کوچه ناصری
07632233699
پارچه سراي زرنگاري
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم طبقه زیر زمین
07632238608
پارچه سراي رحيمي
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازار چه منتظری طبقه همکف
07632221681
پارچه سراي اويس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ روبروی مسجد علاف
07632241376
پارچه سراي سعيدي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632223446
پارچه سراي گيلدا
بندرعباس، بازار بزرگ - بلوار طالقانی - خیابان حافظ جنوبی - پاساژ گلبارانی - پلاک 0 - طبقه همکف
07632233722
پارچه سراي شريف
بندرعباس، کارگزاری - بلوار آیت الله طالقانی - خیابان اصلی - مجتمع نیلی - پلاک 27 - طبقه همکف
07632227518
پارچه سراي سوداگر
بندرعباس، خیابان امام خمینی میدان برق جنب داروخانه پاستور
07632224461
پارچه سراي گل محمدي
بندرعباس، بلوار طالقانی ساختمان چاه طوسی
07632220587
پارچه سراي شادمان
بندرعباس، خ اما م خمینی( ره) بازارچه منتظری طبقه همکف
07632221217
پارچه سراي شادمان
بندرعباس، خ اما م خمینی( ره) بازارچه منتظری طبقه همکف
07632221217
پارچه سراي رامين
بندرعباس، امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632229091
پارچه سراي سام
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ کوچه آهنگران
07632221237
پارچه سراي قصر عروس
بندرعباس، بلوار طالقانی بازارچه ستایش طبقه همکف
07632226033
پارچه سراي تالار عروس
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632225453
پارچه سراي كدخدازاده
بندرعباس، امام خمینی بازارچه منتظری 2 زیرزمین
07636664774
پارچه سراي كرمي
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ
07632222917
پارچه سراي مينا
بندرعباس، خ امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
07632234927
پارچه سراي جعفري
بندرعباس، گلشهر جنوبی میدان 12 فروردین ساختمان فرهاد
07632234927
پارچه سراي زاهد
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ قالی فروشان
07632223387
پارچه سراي اسماعيل
بندرعباس، بلوار طالقانی بازار بزرگ قالی فروشان
07632223387
پارچه سراي اسماعيل
بندرعباس، خیابان امام خمینی سرای جام جم زیرزمین
07632244721
پارچه سراي شکوه
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف
07632226664
پارچه سراي شکوه
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)بازارچه شهاب طبقه همکف
07632226664
پارچه سراي طاها
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07632237082
پارچه سراي شاهين نيا
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه همکف
07632232325
پارچه سراي ساحل
بندرعباس، خیابان امام خمینی بازارچه شهاب طبقه همکف
07632247338
پارچه سراي شریفی
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
پارچه سراي آذر
بندرعباس، خیابان امام خمینی (ره)مجتمع تجاری رویال طبقه زیرزمین
07632234389
پارچه سراي تك گل
بندرعباس، خیابان امام خمینی مجتمع تجاری پارس طبقه زیرزمین
07632237101
پارچه فروشی مایدین
بندرعباس، بلوار طالقانی(ساحلی)، بازار بزرگ قدیم، کوچه ناصری (چادر فروشان)، پارچه فروشی مایدین

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.