پزشک متخصص

دکتر آذین علوی
بندرعباس، بلوار اسدآبادی، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، مجتمع کیمیا، طبقه دوم
07632254231
دکتر احمد بهزاد
بندرعباس، چهارراه فاطميه، جنب آزمايشگاه دكتر سبحاني، كوچه بانك سرمايه و كشاورزي ساختمان پزشكان مريم، طبقه دوم
07632251092
دکتر احمد رضا نخعی
بندرعباس، چهارراه مرادي، ساختمان پارسيان طبقه دوم، واحد17
07632239320
دکتر احمد نگهی
بندرعباس، خیابان مرادی، چهارراه فاطمیه، روبروی مسجد فاطمیه، ساختمان پزشک
07632237911
دکتر اردلان اوژند
بندرعباس، مرادی، کوچه جنب پاساژ طباطبایی، مجتمع پزشکان نور، طبقه سوم
07632235399
دکتر امیر جمشیدی
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، بعد از چهارراه فاطمیه، ساختمان مارال، طبقه پنجم
07632242627
دکتر امین شفی زاد
بندرعباس، چهار راه مرادی، کوچه پویش 9، ساختمان نگین طبقه 2
0763225428
دکتر بهناز نجفی
بندرعباس، خیابان اسد آبادی، نرسیده به چهارراه فاطمیه ساختمان پزشکان زیگورات، طبقه پنجم، واحد 503
07632248264
دکتر ترانه تراکمه
بندرعباس، ابتدای خیابان سید جمال، قبـل از چهارراه فاطمیه مقابل عکاسی ساسان، ساختمان زیگورات، واحد 405
07632211004
دکتر جمشید شریفی
بندرعباس، چهــارراه مــرادی، ســاختـمان پـارسیـان، طبـقـه پـنجم، واحـــد 41
07633342876
دکتر حسین سرهنگ نژاد
بندرعباس، خیابان امام خمینی، شهر نمایش، روبروی دفتر هواپیمایی ساختمان پزشکان آپادانا
07633334398
دکتر حمید اطاعتی
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین (مرادی)، نرسیده به چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشکان هرمز
07632228422
دکتر حمید مهاجری
بندرعباس، گلشهر ، بلوار دانشگاه ، نبش دانشگاه 11 ، مجتمع ستاره خليج فارس ، ورودي B ، طبقه اول
07633679951
دکتر حمیدرضا سامی مقام
بندرعباس، خيابان اسدآبادي، چهارراه فاطميه، طبقه فوقاني بانك كشاورزي ساختمان پزشكان هرمز
07632248525
دکتر رویا فیاض
بندرعباس، خيابان اسد‌آبادي(مرادی) طبقه فوقاني پاساژ طباطبايی
07632248825
دکتر ساره صفا ایسینی
بندرعباس، بعد از چهارراه مرادي، به طرف فلكه قدس، خيابان شهيد جاهد روبروي بانك اقتصاد نوين
07632226306
دکتر سعید هاشمی
بندرعباس، گلشهر شمالی، خیابان داروپخش، ساختمان گردشگری، طبقه سوم
07633669582
دکتر سعیده آرین نیا
بندرعباس، چهارراه فاطميه، روبروي شيرينكده، ساختمان پزشك، طبقه سوم،واحد302
07632254115
دکتر سمانه بذرگری
بندرعباس، چهارراه فاطمیه - جنب شیرینکده - ساختمان کیان - طبقه دوم
07632246880
دکتر سید حسین سعادت
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده، کوچه بینش7، ساختمان کیمیا، طبقه3
07632254236
دکتر سید علیرضا شریفی حسینی
بندرعباس، خیــابــان اسدآبــادی، چهــارراه فـاطمیـه روبـروی شیــریــنکـده، ساختــمان پـزشک، طبـقه اول واحد 101
07632252454
دکتر سید علیرضا میر کریمی
بندرعباس، بلوار سید جمال، خیابان شهید کازرونی ســاختــمان پــزشکــان میـلاد، طبــقه دوم، واحـد 6
07632234221
دکتر سید محمد علی مرتضوی ها
بندرعباس، چهارراه مرادی، ساختمان پارسیان طبقه 5
07632222584
دکتر صدیقه یوسفی
بندرعباس، خـیابان اسـدآبادی،بعد از چـهارراه فاطمیه، روبـروی شیرینکده کوچه بینش8، ساختمان پارسه، طبقه 9، واحد 701
07632240374
دکتر عاطفه زندیه
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، ساختمان پزشکان پارسه، طبقه ششم، واحد 403
07632254455
دکتر عبدالرضا وثوق
بندرعباس، خيابان اسدآبادی، روبروی راديـــولوژی مـــركزی، كوچه شـافی ساختمان پزشكان جالينوس، طبقه اول
07632235598
دکتر عبدالعلی محبوبی
بندرعباس، چهارراه مرادي، بلوارسيد جمال‌الدين اسدآبادی، ساختمان كسری، طبقه دوم
07632224144
دکتر علی حاجب
بندرعباس، خيابان اسدآبادي، چهارراه فاطميه، جنب بانك سرمايه، ساختمان، پزشكان مريم
0763225196
دکتر علی رحمانی شاد
بندرعباس، بلوار سید جمال‌الدین اسد آبادی، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده ساختمان پارسه، طبقه 6
07632249808
دکتر علیرضا وریانی
بندرعباس، خیابان اسدآبادی، کوچه حسینیه جهرمیها جنب رادیولوژی قائمیه
07632225847
دکتر فائزه نوابی
بندرعباس، بلوار سيدجمال‌الدين(مرادي)، بين مسجد فاطميه و حسينيه جهرميها طبقه دوم، ساختمان پزشكان شيوا
07632243111
دکتر فاطمه توفیقیان
بندرعباس، بلوار امام حسین، کوی نیایش، جنب مسجد امام محمدباقر، نیایش 39
07633735084
دکتر فاطمه صدیق مروستی
بندرعباس، خيـابان اسـدآبادي، جنب پاساژ طباطبائي، کوچه شهيد ترکي‌زاده ساختمان پزشکان نور، طبقه دوم، واحد4
07632220095
دکتر فرانک پری افسای
بندرعباس، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان شهید کازرونی ساختمان سبز، طبقه4
07632248116
دکتر فرشته بستان
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده ساختمان مارال، طبقه 4
07632231148
دکتر کاوه قرائی نژاد
بندرعباس، میناب، بلوار امام، ساختمان هلال احمر، طبقه سوم
دکتر لادن حاج عبدالرسولی
بندرعباس، چهار راه مرادي، ساختمان پزشكان پارسيان، طبقه اول
07632235724
دکتر لطیفه مشهدبان
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین، چهارراه فاطمیه، روبروی شیرینکده ساختمان پزشک ، طبقه چهارم
07632210608
دکتر ماندانا سعادت
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، ساختمان مارال، طبقه چهارم
07632238584
دکتر مجتبی خادمی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه، ابتدای شریعتی، روبروی بانک ملی، ساختمان تندیس
07632210324
دکتر محمد احسان پور ابراهیمی
بندرعباس، خ سیدجمال، بین دارایی و چهارراه فاطمیه بعد از مبل مرتضی، طبقه فوقانی چاپ گلبرگ، واحد1
07632226222
دکتر محمد طاهری
بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی(تقاطع رازی)، روبروی داروخانه سینا، ساختمان، پزشکان شمس، طبقه دوم
07632220252
دکتر محمد علی مشعری
بندرعباس، چهارراه مرادی ،پشت بانک آینده ،کوچه شهید اسفندیارپور ،ساختمان پزشکان حکیم ،طبقه سوم
07632254622
دکتر محمدرضا ضیغمی
بندرعباس، چهارراه مرادی، جنب بانک پارسیان، طبقه سوم
07632211120
دکتر محمود فداکار
بندرعباس، خيابان مرادی، خیابان کازرونی ساختمان پزشکان نیکان، طبقه3
07632239474
دکتر مسعود ابریشمی مقدم
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، روبروی پاساژطباطبایی طبقه فوقانی داروخانه دکتر لیاقت
07632252880
دکتر معصومه شکر فروش
بندرعباس، خیابان اسدآبادی، سه راه پلنگ صورتی، طبقه فوقانی بانک صادرات ساختمان ستاره سحر 1
07632243838
دکتر منوچهر مهدی راد
بندرعباس، روبروی شیرینکده، ساختمان پزشکان پارسه، طبقه چهارم
07632222928
دکتر مهر انگیز امیری
بندرعباس، بـلوار سيـدجمــال‌الدين، ابتـداي خيـابـان شهيد كازرونی، سـاختـمان پزشكان ميلاد، طبقه چهارم
07632221227
دکتر مهرداد شریفی
بندرعباس، خیابان سید جمال، سه راه پلنگ صورتی ( هفده شهریور) طبقه فوقانی بانک صادرات
07632233450
دکتر مهناز حسن نژاد
بندرعباس، خيابان اسدآبادي (مرادي)، روبروي پاساژ طباطبايي، كوچه آزمايشگاه رازي، ساختمان پزشكان شفا
07632220145
دکتر میترا بناخجسته
بندرعباس، بلوار سيدجمال‌الدين اسدآبادي، پشت پاساژ طباطبايي، ساختمان پزشكان نور،طبقه پنجم
07632244634
دکتر نگین معلمی
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، چهارراه فاطمیه، ساختمان پـزشک، طبقه سوم
07632248485
دکتر نوشین علی ملایری
بندرعباس، چهارراه مرادی، ساختمان پارسیان، طبقه پنجم
076-32233982
دکتر هاجر حجت
بندرعباس، خيابان سيد جمال‌الدين اسدآبادي، روبروي بانك تجارت ساختمان پزشكان البرز، طبقه اول
07632247075
دکتر هادی طاهری
بندرعباس، چهار راه فاطمیه، ساختمان پزشک،طبقه دوم، واحد207
07632239695
دکتر مجتبی اسدی
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی روبروی شیرینکده ساختمان کیمیا طبقه 4 واحد 13
076-32254251
دکتر راحیل رحیمی
بندرعباس، گلشهر شمالی چهارراه پردیس به سمت بیمارستان خلیج فارس ساختمان پردیس طبقه پنجم غربی
076-33688990
دکتر پاشا نژاد رستمی
بندرعباس، خیابان اسدآبادی جنب پاساژمهر کوچه شافی ساختمان پزشکان جالینوس طبقه دوم
076-32234232
دکتر علی اصغر ابریشمی زاده
بندرعباس، خیابان سید جمال ابتدای خیابان شهید کازرونی ساختمان پزشکان میلاد طبقه دوم
076-32235454
دکتر یعقوب آشوری تازیانی
بندرعباس، کوی شفا جنب بیمارستان شهید محمدی مرکز پرتو درمانی امید
076-33330501-33330509-33330420
دکتر داریوش نیازی
بندرعباس، چهارراه سازمان پاساژ ناصر طبقه اول
076-32226035-32242039
دکتر مجید درودگر
بندرعباس، خیابان اسدآبادی روبروی پاساژ طباطبائی طبقه فوقانی داروخانه دکتر لیاقت
076-32252880
دکتر حجت الله مهدی پور
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی بین چهارراه مرادی و چهارراه سازمان ساختمان کسری طبقه سوم واحد 11
076-32247299-32237910
دکتر نیما اکبری
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ساختمان پارسیان طبقه اول
076-32247759
دکتر عبدالله بلند
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسدابادی پشت فرش فروشی شیوا ساختمان صدرا طبقه دوم
076-32250960
دکتر سرگیز یوسفیان دربرودی
بندرعباس، چهارراه فاطمیه بالاتر از عکاسی ساسان ساختمان زیگورات طبقه اول
076-32239025
دکتر حسین فرشیدی
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی روبروی حسینیه جهرمی ها جنب پاساژ طباطبائی ها ساختمان پزشکان نور
076-32234346-32247681
دکتر مهشید محسنیان
بندرعباس، خیایان اسدآبادی روبروی پاساژ طباطبائی طبقه بالای داروخانه دکتر لیاقت
076-32224007
دکتر مهران احمدی
بندرعباس، چهارراه مرادی ساختمان پارسیان طبقه سوم
076-32210310
دکتر کامبیز قاسمی
بندرعباس، چهارراه مرادی ساختمان پزشکان پارسیان طبقه دوم
076-32244091-32238969
دکتر الهه بهبودی
بندرعباس، خیابان شریعتی جنب زمین اتحاد ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد5
076-32210143
دکتر فروغ جمشیدی
بندرعباس، خیابان اسدآبادی چهارراه فاطمیه ساختمان پزشک طبقه چهارم
076-32227525-32237525
دکتر انسیه خداشناس
بندرعباس، بین فلکه شهرداری و اتوتاج جنب هتل قدس طبقه دوم مبل امید
076-32229362
دکتر منصور پردل نامدار
بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان شهید کازرونی ساختمان سبز
076-32248116
دکتر عبدالرضا مقصودی
بندر عباس، خيابان سيد جمال، سه راه پلنگ صورتی، كوچه جنب داروخانه اميری زاده، ساختمان حكيم طبقه ٢
07632253979
دکتر ایرج دادفر
بندرعباس، شهر نمایش، جنب بانک شهر، ساختمان عرفان طبقه 6 ( کلینیک کاشت مو به سیما )
07633318101-4
دکتر مهرداد رخشان پور
بندرعباس، چهارراه مرادی، ساختمان پارسیان، طبقه اول
07632247404
دکتر رویا فیاض
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد ابادی چهارراه فاطمیه ساختمان پزشکان فاطمیه طبقه اول
دکتر محمدرضا سعیدی فر
بندرعباس،خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی-چهارراه فاطمیه-جنب درمانگاه سینا

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.