کالای پزشکی

ک
کالای پزشکی و توانبخشی محمد
بندرعباس خیابان سیدجمال لدین اسدآبادی روبروی پاساژ طباطبایی کوچه شهید حمید سامپور
09375402714
ک
کالا پزشکی نجف طب
بندرعباس بلوار پاسداران جنب باشگاه ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد پلاک۳۲
ک
کالای پزشکی غلامی
بندرعباس، سه راه هفده شهریور(پلنگ صورتی)، ساختمان پزشکان البرز، طبقه همکف
t
tontiفروش اقساطی انواع کالا و مواد غذایی خدمات پزشکی و دندانپزشکی تجهیزات ساختمانی
بندرعباس، چهار راه فاطمیه ، ساختمان جام جم ، طبقه هفتم ، واحد ۳۲
۰۷۶-۳۲۲۳۲۸۰۳
ت
تجهیزات پزشکی پارس طب بندر
بندرعباس،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی پاساژ پناهی پور
ت
تجهیزات پزشکی محمدي
بندرعباس،بلوار طالقانی جنب مسجدجامع اهل سنت
ت
تجهیزات پزشکی ريحان طب
بندرعباس،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی مجتمع تجاری پاسارگاد
ت
تجهیزات پزشکی صدرا طب
بندرعباس،امام خمینی نرسیده بمیدان شهدا روبرو پاساژ ایران
ت
تجهیزات پزشکی مهرشفا
بندرعباس،بلوارشهیدحقانی مجتمع ماهان مجتمع ماهان
ت
تجهیزات پزشکی طب ايران
بندرعباس، برق ، بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ، کوچه چهارراه مرادی
ت
تجهیزات پزشکی درمان تجهيز
بندرعباس، سیدجمال الدین اسدآبادی شهیدکازرونی
ت
تجهیزات پزشکی منصف طب
بندرعباس، خیابان سیدکامل مسجد بلال ختمان بلال مسجد بلال
07612242200
ت
تجهیزات پزشکی حكيم
بندرعباس، چهارراه فاطمیه بلوارسیدجمال ساختمان سینا
07612242200
ک
کالا پزشکی ايران
بندرعباس،بلوار سيد جمال چهارراه فاطميه ساختمان كيميا
07612254286
ک
کالا پزشکی مركزي بندر
بندرعباس،بلوار سيد جمال پاساژ پناهي پور
07612249119
ک
کالا پزشکی مسیح
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شهید خراسانی
07612223443
ج
جهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شیمی طب
بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی جنب صنایع فولاد - مجتمع خدماتی رفاهی آریا 4 تخت جمشید 4
07614614101
ک
کالا پزشکی كيميا2
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسد ابادی چهارراه فاطمیه
07612246667
ک
کالا پزشکی چشم نرگس
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی جنب حسینیه جهرمیها
07612223870
ک
کالا پزشکی آريا
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی جنب تزئینات شیوا
07612240364
ش
شركت آدران طب آسيا
بندرعباس، خیابان مرادی مجتمع تجاری پاسارگاد طبقه اول
07619200214
ک
کالا پزشكي ماتيس طب
بندرعباس، خیابان امام خمینی کوی آزادگان پاساژ شهرنمایش
07613331857
ک
کالا پزشكي رازي طب بندر
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین بازارچه پناهی پور
07612231711
ک
کالا پزشكي گامرون1
بندرعباس،بلوارامام خمینی نرسیده به سه راه دلگشا
07612249858
ک
کالا پزشكي پارس طب بندر
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی پاساژ پناهی پور
07612242196
ک
کالا پزشكي محمدي
بندرعباس، بلوار طالقانی جنب مسجدجامع اهل سنت
07612222222
ک
کالا پزشكي ريحان طب
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی مجتمع تجاری پاسارگاد
07619200012
ک
کالا پزشكي ريحان طب
بندرعباس، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی مجتمع تجاری پاسارگاد
07619200012
ک
کالا پزشكي صدرا طب
بندرعباس، بلوار امام خمینی نرسیده بمیدان شهدا روبرو پاساژ ایران
07612241849
ک
کالا پزشكي مهرشفا
بندرعباس، بلوارشهیدحقانی مجتمع ماهان مجتمع ماهان
07612247032
ک
کالا پزشكي طب ايران
بندرعباس،بلوار سیدجمال الدین اسد آبادی ، کوچه چهارراه مرادی ، پلاک 280 ، طبقه همکف
07612226274
ک
کالا پزشكي درمان تجهيز
بندرعباس،سیدجمال الدین اسدآبادی شهیدکازرونی 211 پاسارگاد 2
07612254048
ک
کالا پزشکی منصف طب
بندرعباس،خیابان سیدکامل مسجد بلال ساختمان بلال مسجد بلال
07612226336
ک
کالا پزشکی گامرون2
بندرعباس، بلوارسیدجمال الدین اسدآبادی روبروی خ کازرونی خ شهید کازرونی
07615554352
ک
کالا پزشکی حكيم
بندرعباس، چهارراه فاطمیه بلوارسیدجمال ساختمان سینا
07612242200
ک
کالای پزشکی ابن سینا
بندرعباس، خيابان مصطفي خميني روبروي داروخانه دكتر اميري جنب بانك سپه مجتمع آنا
ک
کالای پزشکی غلامی
بندرعباس، سه راه پلنگ صورتی ساختمان البرز کالای پزشکی غلامی
07612253133
ک
کالای پزشکی ماجد طب نوین
بندرعباس، سید جمال اسد ابادی 4 راه مرادی مهیار 1 ساختمان ارتمیس(واحدصنفي ماجدطب نوين)
07612253133
ک
کالای پزشکی مسیح
بندرعباس، سید جمال الدین اسد آبادی شهید خراسانی واحدصنفي مسيح2
07612223443
ک
کالای پزشکی كيميا2
بندرعباس، سید جمال الدین اسد ابادی چهارراه فاطمیه2
07612246667
ک
کالای پزشکی درمان تجهيز
بندرعباس، سیدجمال الدین اسدآبادی شهیدکازرونی 211 پاسارگاد 2
07612254048
ک
کالای پزشکی همراه طب
بندرعباس، گلشهرشمالي-بلوارامام خميني-بلواردانشگاه مجتمع ذكريا
ک
کالای پزشکی نيما طب
بندرعباس، گلشهر-نرسيده به پمپ بنزين بلال خيابان حر جنب داروخانه گلشهر
07613334631
ش
شرکت تجهیزات پزشکی پردیس طب نوین
بندرعباس، خیابان شهید کازرونی مجتمع آریا طبقه اول واحد 108
076-32234123
ک
کالای پزشکی و توانبخشی امیر
بندرعباس، چهارراه سازمان بطرف مسـجد بلال بعـــد از گـــــالــــــری اتـــــومبیـــل جنــب الکتـریکی محــمودی
07632246441
ک
کالای پزشکی کیمیا
بندرعباس، چهارراه فاطمیه ، روبرو مسجد فاطمیه ، کالای پزشکی کیمیا
07632246667
ک
کالای پزشکی ریحان طب
بندرعباس، خیابان شهید کازرونی، مجتمع پاسارگاد روبروی داروخانه دکتر آذرمی
07632252923
ف
فروشگاه کفش طبی دکتر شول
بندرعباس، خیابان اسدآبادی، چهارراه فاطمیه، بالاتر از شیرینکده، ساختمان پزشکان مهر، طبقه همکف، جنب داروخانه دکتر فرجی
07632228855
ف
فروش لوازم پزشکی گامبرون
بندرعباس، بین چهارراه مرادی و سه‌راه پلنگ‌صورتی
07632234122
آ
آدران طب آسیا
بندرعباس، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، نبش خیابان کازرونی، مجتمع تجاری پاسارگاد، طبقه دوم، پلاک 217
07632254070
ک
کفش طبی دکتر شول
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،چهارراه فاطمیه،بالاتر از شیرینکده،ساختمان پزشکان مهر
07632228855
ک
کالای پزشکی کیاطب
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،سه راه 17 شهریور،ساختمان پزشکان البرز
07632254569
ک
کلای پزشکی ریحان طب
بندرعباس،خیابان شهید کازرونی،مجتمع پاسارگاد،روبروی داروخانه ی دکتر آذرمی
07632221012
ک
کالای پزشکی آریا
بندرعباس،خیابان سید جمال الدین اسدآبادی،روبروی پاساژ طباطبایی
0763224364
ک
کالا پزشکی و توانبخشی امیر
بندرعباس،چهارراه سازمان به طرف مسجد بلال،بعد از گالری اتومبیل،جنب الکتریکی محمودی
07632246441
شهر رو تو دستت بگیر! دانلود بندرگردی از کافه بازار

بندرگردی

بانک اطلاعات شهری بندرعباس

بندرگردی، برای کمک به حس و تجربه ی بهتر از زندگی در بندرعباس بوجود اومده، اصلی ترین هدف بندرگری، معرفی کسب و کارهای بندرعباس، اماکن گردشگری استان هرمزگان و جدیدترین رویدادهای شهر بندرعباس از نمایشگاه ها گرفته تا کنسرت ها، با امکان نقد و بررسی توسط کاربران میباشد.
با بندرگردی میشه در کسری از ثانیه با جستجو در میان هزاران کسب و کار و مکان تجاری ثبت شده، اطلاعات مورد نظر خودتون رو پیدا کنید یا حتی اطلاعات کسب و کاری رو ویرایش و بروزرسانی و یا نظر خودتون رو در مورد اون کسب و کار ثبت کنید. یکی دیگه از امکانات مفید بندرگردی اینه که حتی میتونید کسب و کار خودتون رو کاملا رایگان معرفی کنید.

در بندرگردی، بانک اطلاعات شهری بندرعباس تمامی کسب و کار های بومی مانند آرایشگاه مردانه در بندرعباس، آرایشگاه زنانه در بندرعباس، رستوران در بندرعباس، فست فود در بندرعباس و ... معرفی میگردد.

همچنین در بندرگردی کسب و کارهایی از صنوف شرکت حمل و نقل در بندرعباس، مهد و پیش دبستانی در بندرعباس، قالی شویی و مبل شویی در بندرعباس لیست شده است.